THÔNG TIN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Cấp lại giấy phép sản xuất hóa chất DOC,DOC-PSF

Mức độ Một phần
Mã thủ tục 2.001689
Cấp thực hiện Cấp Bộ
Loại TTHC TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết
Lĩnh vực Hóa chất
Trình tự thực hiện

- Tổ chức, cá nhân sản xuất hóa chất DOC, DOC-PSF lập 01 bộ hồ sơ gửi Bộ Công Thương (Cục Hóa chất);

- Trong thời gian 07 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Công Thương có trách nhiệm thẩm định hồ sơ và cấp Giấy phép; - Trường hợp không cấp lại Giấy phép, Bộ Công Thương phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Cách thức thực hiện
STTHình thức nộpThời gian giải quyếtPhí, lệ phíMô tả
1 Trực tiếp 7 Ngày làm việc

: (Theo quy định của Bộ Tài chính (nếu có))

: (Theo quy định của Bộ Tài chính (nếu có))

07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
2 Nộp qua bưu chính công ích 7 Ngày làm việc

: (Theo quy định của Bộ Tài chính (nếu có))

: (Theo quy định của Bộ Tài chính (nếu có))

07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Thành phần hồ sơ
STTLoại giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng giấy tờ
1 - Bản chính Giấy phép đã được cấp bị sai sót hoặc phần bản chính còn lại có thể nhận dạng được của Giấy phép bị hư hỏng (trừ trường hợp Giấy phép bị mất hoặc bị thất lạc); Bản chính: 1
Bản sao: 0
2 - Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép; ĐƠN ĐỀ NGHỊ HC.docx Bản chính: 1
Bản sao: 0
Đối tượng thực hiện Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)
Cơ quan thực hiện Cục Hóa chất - Bộ Công Thương
Cơ quan có thẩm quyền Không có thông tin
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Không có thông tin
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp Không có thông tin
Kết quả thực hiện Giấy phép sản xuất hóa chất DOC, DOC-PSF
Căn cứ pháp lý
STTSố văn bảnTên văn bản
1 38/2014/NĐ-CP Về quản lý hóa chất thuộc diện kiểm soát của Công ước Cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học
2 55/2014/TT-BCT Quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 38/2014/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về quản lý hóa chất thuộc diện kiểm soát của Công ước Cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học
3 06/2007/QH12 Luật 06/2007/QH12 - Hóa chất
4 48/2018/TT-BCT Sửa đổi một số điều của Thông tư số 55/2014/TT-BCT ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 38/2014/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về quản lý hoá chất của Công
5 27/2016/TT-BCT Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong một số lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương
6 17/2020/NĐ-CP Nghị định 17/2020/NĐ-CP
Yêu cầu hoặc điều kiện thực hiện - Là doanh nghiệp thành lập theo quy định của pháp luật; - Đáp ứng yêu cầu về nhân lực quy định tại điểm h và i Điều 15 Nghị đinh số 38/2014/NĐ-CP.
Từ khóa Không có thông tin
Mô tả Không có thông tin
Truy cập

 
Chung nhan Tin Nhiem Mang

Cổng dịch vụ công Bộ Công Thương

54 Hai Bà Trưng - 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02422205395 - Email:hotro@moit.gov.vn


© Bản quyền thuộc về Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số