THÔNG TIN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Đề nghị hưởng miễn trừ đối với thoả thuận hạn chế cạnh tranh

Mức độ Mức độ 2
Cơ quan Công bố/Công khai Bộ Công thương
Mã thủ tục B-BCT-254499-TT
Cấp thực hiện Không có thông tin
Loại TTHC Không có thông tin
Lĩnh vực Quản lý Cạnh tranh
Trình tự thực hiện
  Tên bước Mô tả bước  
1.   Doanh nghiệp nộp hồ sơ đến Cục Quản lý cạnh tranh - Bộ Công Thương, 25-Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội;  
2.   Cục kiểm tra tính đầy đủ và hợp pháp của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp pháp, Cục thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp để hoàn chỉnh hồ sơ (trong trường hợp doanh nghiệp nộp trực tiếp, Cục kiểm tra tại chỗ hồ sơ, giải thích cho doanh nghiệp về yêu cầu của hồ sơ và trả lại hồ sơ để bổ sung);  
3.   Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp pháp, Cục yêu cầu doanh nghiệp nộp lệ phí thẩm định hồ sơ đề nghị hưởng miễn trừ;  
4.   Thụ lý Hồ sơ đề nghị hưởng miễn trừ;  
5.   Quyết định về việc hưởng miễn trừ.  
Cách thức thực hiện
Qua Bưu điệnTrụ sở cơ quan hành chính
Thành phần hồ sơ
Không có thông tin
Số bộ hồ sơ 01
Phí
Không có thông tin
Lệ phí
Không có thông tin
Mức giá
Không có thông tin
Thời hạn giải quyết 60 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện Tổ chức
Cơ quan thực hiện Cục Quản lý cạnh tranh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Bộ Công Thương
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Không có thông tin
Cơ quan được ủy quyền Cục Quản lý cạnh tranh
Cơ quan phối hợp Không có thông tin
Kết quả thực hiện Quyết định hành chính
Căn cứ pháp lý của TTHC
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC
Không
Đánh giá tác động TTHC Không có thông tin
Truy cập

 
Chung nhan Tin Nhiem Mang

Cổng dịch vụ công Bộ Công Thương

54 Hai Bà Trưng - 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02422205395 - Email:hotro@moit.gov.vn


© Bản quyền thuộc về Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số