THÔNG TIN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép phân phối sản phẩm thuốc lá

Mức độ Mức độ 3
Cơ quan Công bố/Công khai Bộ Công thương
Mã thủ tục B-BCT-261996-TT
Cấp thực hiện Cấp bộ
Loại TTHC Không có thông tin
Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước
Trình tự thực hiện
- Thương nhân phân phối sản phẩm thuốc lá gửi 01 bộ hồ sơ về Bộ Công Thương.
- Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Công Thương xem xét và cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép phân phối sản phẩm thuốc lá
- Trường hợp thương nhân không đáp ứng được điều kiện theo quy định, Bộ Công Thương sẽ có văn bản trả lời từ chối cấp phép và nêu rõ lý do
 

 

Cách thức thực hiện
+Qua bưu điện. 
+Nộp trực tiếp tại Bộ Công Thương.
 

 

Thành phần hồ sơ
STTLoại giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
1 a) Văn bản đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép phân phối sản phẩm thuốc lá (theo mẫu Phụ lục 46 kèm theo Thông tư số 21/2013/TT-BCT) PHỤ LỤC 46.docx
2 b) Bản sao Giấy phép phân phối sản phẩm thuốc lá đã được cấp;
3 c) Báo cáo kết quả kinh doanh của doanh nghiệp
4 d) Các tài liệu chứng minh nhu cầu sửa đổi, bổ sung.
Số bộ hồ sơ 01 bộ
Phí
Mô tảMức phí
Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa.
Lệ phí
Mô tảMức phí
Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa.
Mức giá
Không có thông tin
Thời hạn giải quyết Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện Thương nhân phân phối sản phẩm thuốc lá
Cơ quan thực hiện Bộ Công Thương
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Không có thông tin
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Không có thông tin
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp Không có thông tin
Kết quả thực hiện Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép phân phối sản phẩm thuốc lá
Căn cứ pháp lý của TTHC
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC
a) Là doanh nghiệp đủ điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có);
b) Là doanh nghiệp đủ điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có);a Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch
c) Có hệ thống phân phối sản phẩm thuốc lá trên địa bàn từ 02 tỉnh trở lên (tại địa bàn mỗi tỉnh, thành phố phải có tối thiểu 01 thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá) ;
d) Có văn bản phân phối sản phẩm thuốc lá trên địa bàn từ 02 tỉnh trở lên (tại địa bàn mỗi t;
h) Có bản cam kết của doanh nghiệp về bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật
 

 

Đánh giá tác động TTHC Không có thông tin
Truy cập

 
Chung nhan Tin Nhiem Mang

Cổng dịch vụ công Bộ Công Thương

54 Hai Bà Trưng - 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 0366287647 - Email:hotro@moit.gov.vn


© Bản quyền thuộc về Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số