THÔNG TIN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Thay đổi, chấm dứt thông tin đã thông báo về ứng dụng bán hàng

Mức độ Mức độ 4
Cơ quan Công bố/Công khai Bộ Công thương
Mã thủ tục BCT-275434
Cấp thực hiện Cấp bộ
Loại TTHC Không có thông tin
Lĩnh vực Thương mại điện tử
Trình tự thực hiện
- Trong trường hợp có sự thay đổi một trong những thông tin quy định tại Khoản khoản 1 Điều 11 Thông tư số 59/2015/TT-BCT hoặc ngừng hoạt động ứng dụng bán hàng đã thông báo, thương nhân, tổ chức, cá nhân phải thông báo về Bộ Công Thương trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ khi có sự thay đổi thông tin hoặc ngừng hoạt động.
- Việc thay đổi, chấm dứt thông tin thông báo về website thương mại điện tử bán hàng được thực hiện trực tuyến thông qua tài khoản truy cập hệ thống đã được cấp khi thương nhân, tổ chức, cá nhân tiến hành thông báo theo quy định.
- Thời gian  xác nhận việc thay đổi, chấm dứt thông tin thông báo: 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đượcthông báo đầy đủ, chính xác do thương nhân, tổ chức, cá nhân gửi về Bộ Công Thương theo quy định.
 
Cách thức thực hiện Thực hiện trực tuyến trên Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử tại địa chỉ www. online.gov.vn
Thành phần hồ sơ
STTLoại giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
1 Thực hiện khai báo thông tin theo mẫu quy định tại khoản 3 Điều 12 Thông tư số 59/2015/TT-BCT. (Khai theo mẫu trực tuyến trên Cổng thông tin quản lý hoạt động thương mại điện tử tại địa chỉ online.gov.vn.)
Số bộ hồ sơ 01 bộ
Phí
Không có thông tin
Lệ phí
Không có thông tin
Mức giá
Không có thông tin
Thời hạn giải quyết Xác nhận việc thay đổi, chấm dứt thông tin thông báo: 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo đầy đủ, chính xác do thương nhân, tổ chức, cá nhân gửi về Bộ Công Thương theo quy định.
Đối tượng thực hiện thương nhân, tổ chức, cá nhân đã hoàn thành thủ tục thông báo ứng dụng bán hàng có một trong những thông tin quy định tại khoản 1 Điều 11 Thông tư số 59/2015/TT-BCT hoặc ngừng hoạt động ứng dụng bán hàng.
Cơ quan thực hiện Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Bộ Công Thương
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Không có thông tin
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp Không có thông tin
Kết quả thực hiện Công bố công khai trên cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử Danh sách các ứng dụng bán hàng đã thông báo thay đổi thông tin theo quy định, bao gồm các thông tin sau: + Tên ứng dụng thương mại điện tử và loại hình ứng dụng; + Tên và thông tin liên hệ của thương nhân, tổ chức, cá nhân sở hữu ứng dụng bán hàng; + Số đăng ký kinh doanh của thương nhân, số quyết định thành lập của tổ chức hoặc mã số thuế cá nhân của cá nhân sở hữu ứng dụng bán hàng.
Căn cứ pháp lý của TTHC
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC
Thương nhân, tổ chức, cá nhân thiết lập ứng dụng bán hàng có sự thay đổi một trong những thông tin sau:
- Tên ứng dụng;
- Địa chỉ lưu trữ hoặc địa chỉ tải ứng dụng;
- Loại hàng hóa, dịch vụ giới thiệu trên website;
- Tên đăng ký của thương nhân, tổ chức hoặc tên của cá nhân sở hữu ứng dụng;
- Địa chỉ trụ sở của thương nhân, tổ chức hoặc địa chỉ thường trú của cá nhân;
- Số, ngày cấp và nơi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của thương nhân, hoặc số, ngày cấp và đơn vị cấp quyết định thành lập của tổ chức; hoặc mã số thuế cá nhân của cá nhân;
- Tên, chức danh, số chứng minh nhân dân, số điện thoại và địa chỉ thư điện tử của người  đại diện thương nhân, người chịu trách nhiệm đối với website thương mại điện tử;
 
Đánh giá tác động TTHC Không có thông tin
Truy cập

 
Chung nhan Tin Nhiem Mang

Cổng dịch vụ công Bộ Công Thương

54 Hai Bà Trưng - 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02422205395 - Email:hotro@moit.gov.vn


© Bản quyền thuộc về Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số