THÔNG TIN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Cấp lại Giấy phép chế biến nguyên liệu thuốc lá

Mức độ Mức độ 3
Cơ quan Công bố/Công khai Bộ Công thương
Mã thủ tục B-BCT-261962-TT
Cấp thực hiện Cấp bộ
Loại TTHC Không có thông tin
Lĩnh vực Công nghiệp tiêu dùng
Trình tự thực hiện
Trình tự thực hiện: Trình tự này áp dụng cho trương hợp Giấy phép đã được cấp bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy. (Trường hợp Giấy phép chế biến nguyên liệu thuốc lá hết hiệu lực, Hồ sơ, thẩm quyền, trình tự, thủ tục cấp lại như đối với trường hợp cấp lần đầu).
+ Tổ chức, cá nhân kinh doanh thuốc lá nộp hồ sơ xin đề nghị Cấp lại Giấy phép chế biến nguyên liệu thuốc lá trường hợp bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy cho Bộ Công Thương.
+ Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền xem xét và cấp lại Giấy phép chế biến nguyên liệu thuốc lá.
+ Trường hợp thương nhân không đáp ứng được điều kiện theo quy định, Bộ Công Thương sẽ có văn bản trả lời từ chối cấp phép và nêu rõ lý do. 
 
Cách thức thực hiện
+ Qua Bưu điện
+ Nộp trực tiếp tại Bộ Công Thương 
Thành phần hồ sơ
STTLoại giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
1 Trường hợp Giấy phép chế biến nguyên liệu thuốc lá bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp lại, bao gồm:
2 + Văn bản đề nghị cấp lại, theo mẫu tại Phụ lục 40 kèm theo Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 09 năm 2013. PHỤ LỤC 40 .docx
3 + Bản sao Giấy phép chế biến nguyên liệu thuốc lá đã được cấp (nếu có)
Số bộ hồ sơ 01 bộ
Phí
Mô tảMức phí
Theo Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa
Lệ phí
Mô tảMức phí
Theo Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa
Mức giá
Không có thông tin
Thời hạn giải quyết 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện Doanh nghiệp chế biến nguyên liệu thuốc lá đã được cấp Giấy phép chế biến nguyên liệu thuốc lá nhưng Giấy phép đã được cấp bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy.
Cơ quan thực hiện Cục Công nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Bộ Công Thương
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Không có thông tin
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp Không có thông tin
Kết quả thực hiện Cấp lại giấy phép chế biến nguyên liệu thuốc lá
Căn cứ pháp lý của TTHC
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 
1. Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật
2. Điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật và con người:
a) Có dây chuyền máy móc thiết bị chuyên ngành đồng bộ tách cọng thuốc lá hoặc chế biến ra thuốc lá sợi, thuốc lá tấm và các nguyên liệu thay thế khác dùng để sản xuất ra các sản phẩm thuốc lá. Dây chuyền chế biến nguyên liệu phải được chuyên môn hóa, đáp ứng các tiêu chuẩn vệ sinh công nghiệp, an toàn lao động và vệ sinh môi trường;
b) Toàn bộ máy móc thiết bị phải có nguồn gốc hợp pháp;
3. Có hợp đồng đầu tư trồng cây thuốc lá với người trồng cây thuốc lá hoặc hợp đồng mua bán nguyên liệu với doanh nghiệp đầu tư trồng cây thuốc lá.
4. Điều kiện về tiêu chuẩn nguyên liệu thuốc lá.
Phải đáp ứng các yêu cầu về chất lượng theo tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia và các quy định hiện hành về chất lượng.
5. Điều kiện về bảo vệ môi trường và phòng, chống cháy nổ.
Phải có đầy đủ các phương tiện, thiết bị phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.
6. Điều kiện về địa điểm đặt cơ sở chế biến.
Địa điểm đặt cơ sở chế biến phải phù hợp Chiến lượcsản xuất sản phẩm thuốc lá và vùng nguyên liệu thuốc lá được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
 

 

Đánh giá tác động TTHC Không có thông tin
Truy cập

 
Chung nhan Tin Nhiem Mang

Cổng dịch vụ công Bộ Công Thương

54 Hai Bà Trưng - 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 0366287647 - Email:hotro@moit.gov.vn


© Bản quyền thuộc về Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số