THÔNG TIN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sửa chữa chai LPG

Mức độ Mức độ 2
Cơ quan Công bố/Công khai Bộ Công thương
Mã thủ tục BCT-275394
Cấp thực hiện Cấp bộ
Loại TTHC Không có thông tin
Lĩnh vực Kinh doanh khí
Trình tự thực hiện
- Thương nhân gửi 01 (một) bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sửa chữa chai LPG  trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp (Bộ Công Thương). 
- Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp có trách nhiệm xem xét, thẩm định và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 
- Thời hạn của Giấy chứng nhận đủ điều kiện là 10 năm kể từ ngày cấp mới.
 
Cách thức thực hiện
- Nộp trực tiếp. 
- Qua Bưu điện.
- Qua mạng điện tử
 
Thành phần hồ sơ
STTLoại giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
1 Hồ sơ đề nghị Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sửa chữa chai LPG bao gồm:
2 - Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện theo Mẫu số 10 tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 87/2018/NĐ-CP. Mẫu số 10.docx
3 - Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh.
4 - Danh mục thiết bị phục vụ công tác kiểm tra chai LPG.
5 - Danh mục quy trình về an toàn chế tạo chai LPG, quy trình sửa chữa chai LPG.
6 - Quy trình chế tạo một chai LPG điển hình (bao gồm cả tính toán bền).
7 - Quy trình kiểm tra chất lượng chai sau chế tạo, sau sửa chữa.
8 - Bản sao Giấy chứng nhận kết quả kiểm định thiết bị kiểm tra an toàn sau chế tạo và sửa chữa hoặc hiệu chuẩn theo quy định của pháp luật về đo lường.
9 - Tài liệu chứng minh đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy.
Số bộ hồ sơ 01 bộ
Phí
Mô tảMức phí
Nộp phí theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí hiện hành
Lệ phí
Mô tảMức phí
Nộp phí theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí hiện hành
Mức giá
Không có thông tin
Thời hạn giải quyết 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện - Thương nhân
Cơ quan thực hiện Cục Kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Không có thông tin
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Không có thông tin
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp Không có thông tin
Kết quả thực hiện Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sửa chữa chai LPG.
Căn cứ pháp lý của TTHC
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC
- Là thương nhân được thành lập theo quy định của pháp luật.
- Có đầy đủ các quy định về an toàn, quy trình chế tạo, quy trình sửa chữa các quy trình kiểm tra chất lượng sản phẩm.
- Trang thiết bị kiểm tra đáp ứng yêu cầu kiểm tra an toàn và chất lượng chai LPG sau chế tạo, sửa chữa phải được kiểm định hoặc hiệu chuẩn, gồm:
a) Hệ thống thử áp: Tạo được áp suất không nhỏ hơn 3 MPa;
b) Hệ thống kiểm tra độ kín khí;
c) Thiết bị kiểm tra không phá hủy;
d) Thiết bị kiểm tra thành phần cơ tính của vật liệu chế tạo chai;
đ) Thiết bị đo khối lượng;
e) Thiết bị đo mô men xiết;
g) Thiết bị thử nổ;
h) Thiết bị kiểm tra độ giãn nở thể tích.
- Đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật.
 
Đánh giá tác động TTHC Không có thông tin
Truy cập

 
Chung nhan Tin Nhiem Mang

Cổng dịch vụ công Bộ Công Thương

54 Hai Bà Trưng - 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 0366287647 - Email:hotro@moit.gov.vn


© Bản quyền thuộc về Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số