THÔNG TIN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Phê chuẩn Điều lệ hoạt động sửa đổi, bổ sung của Sở Giao dịch hàng hóa

Mức độ Mức độ 2
Cơ quan Công bố/Công khai Bộ Công thương
Mã thủ tục BCT-275308
Cấp thực hiện Cấp bộ
Loại TTHC Không có thông tin
Lĩnh vực Sở giao dịch hàng hóa
Trình tự thực hiện
Sở Giao dịch hàng hóa có trách nhiệm thực hiện thủ tục phê chuẩn Điều lệ hoạt động sửa đổi, bổ sung của Sở Giao dịch hàng hóa trong trường hợp có thay đổi các nội dung của Điều lệ hoạt động của Sở Giao dịch hàng hóa theo quy định tại Điều 14 Nghị định 158/2006/NĐ-CP.
- Sở Giao dịch hàng hóa nộp hồ sơ đề nghị phê chuẩn Điều lệ hoạt động sửa đổi, bổ sung của Sở Giao dịch hàng hóa trực tiếp hoặc theo đường bưu điện  đến Bộ Công Thương theo địa chỉ: 54 Hai Bà Trưng, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội hoặc qua mạng điện tử của Bộ Công Thương.;
- Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị hợp lệ của Sở Giao dịch hàng hóa,  Bộ Công Thương quyết định phê chuẩn việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ hoạt động của Sở Giao dịch hàng hóa. Trong trường hợp không phê chuẩn Điều lệ sửa đổi, bổ sung của Sở Giao dịch hàng hóa, Bộ Công Thương có văn bản phản hồi nêu rõ lý do.
 
Cách thức thực hiện Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc qua mạng điện tử của Bộ Công Thương
Thành phần hồ sơ
STTLoại giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
1 - 01 Tờ trình đề nghị phê chuẩn Điều lệ hoạt động sửa đổi, bổ sung của Sở Giao dịch hàng hóa;
2 - 01 bản điều lệ hoạt động sửa đổi, bổ sung của Sở Giao dịch hàng hóa;
3 - 01 Biên bản thông qua Điều lệ hoạt động sửa đổi, bổ sung của Sở Giao dịch hàng hóa.
Số bộ hồ sơ 01 bộ
Phí
Mô tảMức phí
Không
Lệ phí
Mô tảMức phí
Không
Mức giá
Không có thông tin
Thời hạn giải quyết 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện Sở Giao dịch hàng hóa tại Việt Nam
Cơ quan thực hiện Vụ thị trường trong nước
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Không có thông tin
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Không có thông tin
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp Không có thông tin
Kết quả thực hiện Quyết định phê chuẩn Điều lệ hoạt động sửa đổi, bổ sung của Sở Giao dịch hàng hóa
Căn cứ pháp lý của TTHC
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC Có thay đổi các nội dung của Điều lệ hoạt động của Sở Giao dịch hàng hóa
Đánh giá tác động TTHC Không có thông tin
Truy cập

 
Chung nhan Tin Nhiem Mang

Cổng dịch vụ công Bộ Công Thương

54 Hai Bà Trưng - 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 0366287647 - Email:hotro@moit.gov.vn


© Bản quyền thuộc về Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số