THÔNG TIN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Thông báo liên thông giao dịch qua Sở Giao dịch hàng hóa nước ngoài

Mức độ Mức độ 2
Cơ quan Công bố/Công khai Bộ Công thương
Mã thủ tục BCT-275307
Cấp thực hiện Cấp bộ
Loại TTHC Không có thông tin
Lĩnh vực Sở giao dịch hàng hóa
Trình tự thực hiện
Sở Giao dịch hàng hóa có trách nhiệm thực hiện thủ tục thông báo liên thông giao dịch qua Sở Giao dịch hàng hóa ở nước ngoài trong trường hợp Sở Giao dịch hàng hóa tại Việt Nam liên thông với Sở Giao dịch hàng hóa ở nước ngoài..
- Sở Giao dịch hàng hóa nộp hồ sơ thông báo về việc liên thông với Sở Giao dịch hàng hóa ở nước ngoài chậm nhất 30 ngày kể từ ngày ký Biên bản hợp tác với Sở Giao dịch hàng hóa ở nước ngoài.
- Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ thông báo của Sở Giao dịch hàng hóa về việc liên thông với Sở Giao dịch hàng hóa ở nước ngoài, Bộ Công Thương có văn bản phản hồi đến Sở Giao dịch hàng hóa nếu hồ sơ thông báo chưa đầy đủ. Sau thời hạn trên nếu Sở Giao dịch hàng hóa không nhận được văn bản phản hồi từ Bộ Công Thương có nghĩa là hồ sơ thông báo của Sở Giao dịch hàng hóa đã đầy đủ, hợp lệ.
 
Cách thức thực hiện Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc qua mạng điện tử của Bộ Công Thương
Thành phần hồ sơ
STTLoại giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
1 - 01 văn bản thông báo về việc liên thông với Sở Giao dịch hàng hóa ở nước ngoài;
2 - 01 biên bản hợp tác giữa Sở Giao dịch hàng hóa tại Việt nam với Sở Giao dịch hàng hóa ở nước ngoài hoặc thành viên kinh doanh của Sở Giao dịch hàng hóa ở nước ngoài có xác nhận của cơ quan đại diện của Việt Nam tại nước ngoài.
Số bộ hồ sơ 01
Phí
Mô tảMức phí
Không 
Lệ phí
Mô tảMức phí
Không 
Mức giá
Không có thông tin
Thời hạn giải quyết 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ Công Thương không có văn bản phản hồi.
Đối tượng thực hiện Sở Giao dịch hàng hóa tại Việt Nam có liên thông với Sở Giao dịch hàng hóa ở nước ngoài
Cơ quan thực hiện Vụ thị trường trong nước
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Không có thông tin
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Không có thông tin
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp Không có thông tin
Kết quả thực hiện Được phép liên thông với Sở Giao dịch hàng hóa ở nước ngoài.
Căn cứ pháp lý của TTHC
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC Sở Giao dịch hàng hóa tại Việt Nam có liên thông với Sở Giao dịch hàng hóa ở nước ngoài
Đánh giá tác động TTHC Không có thông tin
Truy cập

 
Chung nhan Tin Nhiem Mang

Cổng dịch vụ công Bộ Công Thương

54 Hai Bà Trưng - 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 0366287647 - Email:hotro@moit.gov.vn


© Bản quyền thuộc về Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số