THÔNG TIN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Xử lý khoản tiền đã ký quỹ

Mức độ Mức độ 3
Cơ quan Công bố/Công khai Bộ Công thương
Mã thủ tục BCT-275302
Cấp thực hiện Cấp bộ
Loại TTHC Không có thông tin
Lĩnh vực Quản lý Cạnh tranh
Trình tự thực hiện

- Người tham gia bán hàng đa cấp nộp văn bản đề nghị sử dụng tiền ký quỹ và bản sao được chứng thực các bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của cơ quan có thẩm quyền về việc xử lý các tranh chấp giữa doanh nghiệp bán hàng đa cấp với người tham gia bán hàng đa cấp tới Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, Bộ Công Thương (số 25 Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được các văn đề nghị, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng kiểm tra tính hợp lệ của các văn bản.Trường hợp hồ sơ không đảm bảo tính hợp lệ, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng thông báo bằng văn bản yêu cầu người có đề nghị sửa đổi, bổ sung trong thời hạn không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng ban hành thông báo.

- Ban hành văn bản cho phép sử dụng tiền ký quỹ: Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng ban hành văn bản yêu cầu ngân hàng nơi doanh nghiệp mở tài khoản ký quỹ trích khoản tiền ký quỹ để thực hiện yêu cầu của người tham gia bán hàng đa cấp.

 

 

Cách thức thực hiện

Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện


Thành phần hồ sơ
STTLoại giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
1 - Đơn đề nghị sử dụng tiền ký Quỹ
2 - Bản sao được chứng thực các bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của cơ quan có thẩm quyền về việc xử lý các tranh chấp giữa doanh nghiệp bán hàng đa cấp với người tham gia bán hàng đa cấp.
Số bộ hồ sơ 01 bộ
Phí
Không có thông tin
Lệ phí
Không có thông tin
Mức giá
Không có thông tin
Thời hạn giải quyết 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện Người tham gia bán hàng đa cấp đề nghị sử dụng tiền ký quỹ
Cơ quan thực hiện Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Không có thông tin
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Không có thông tin
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp Không có thông tin
Kết quả thực hiện Văn bản yêu cầu ngân hàng nơi doanh nghiệp mở tài khoản ký quỹ trích khoản tiền ký quỹ để thực hiện yêu cầu của người tham gia bán hàng đa cấp
Căn cứ pháp lý của TTHC
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC Có quyết định, bản án có hiệu lực pháp luật của cơ quan có thẩm quyền về việc xử lý các tranh chấp giữa doanh nghiệp bán hàng đa cấp với người tham gia bán hàng đa cấp
Đánh giá tác động TTHC Không có thông tin
Truy cập

 
Chung nhan Tin Nhiem Mang

Cổng dịch vụ công Bộ Công Thương

54 Hai Bà Trưng - 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02422205395 - Email:hotro@moit.gov.vn


© Bản quyền thuộc về Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số