THÔNG TIN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Cấp Giấy chứng nhận quy trình Kimberly đối với kim cương thô

Mức độ Mức độ 4
Cơ quan Công bố/Công khai Bộ Công thương
Mã thủ tục B-BCT-199896-TT
Cấp thực hiện Không có thông tin
Loại TTHC Không có thông tin
Lĩnh vực Xuất nhập khẩu
Trình tự thực hiện
  Tên bước Mô tả bước  
1.   Thương nhân gửi hồ sơ đến Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực  
2.   Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ, Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực thông báo bằng điện thoại hoặc văn bản cho thương nhân những chi tiết cần sửa hoặc bổ sung để hoàn chỉnh hồ sơ  
3.   Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực tiến hành thẩm tra nội dung hồ sơ. Nếu hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện, Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực cấp Giấy chứng nhận cho thương nhân. Nếu hồ sơ không đáp ứng đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận, Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực trả lời bằng văn bản cho thương nhân  
4.   Thương nhân nhận Giấy chứng nhận trực tiếp tại Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực hoặc qua đường bưu điện  
Cách thức thực hiện
Trụ sở cơ quan hành chính
Thành phần hồ sơ
Không có thông tin
Số bộ hồ sơ 01 (bộ)
Phí
Không có thông tin
Lệ phí
Không có thông tin
Mức giá
Không có thông tin
Thời hạn giải quyết 03 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện Tất cả
Cơ quan thực hiện Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực Hà Nội, Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực TP. Hồ Chí Minh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Bộ Công Thương
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Không có thông tin
Cơ quan được ủy quyền Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực Hà Nội, Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực TP. Hồ Chí Minh
Cơ quan phối hợp Không có thông tin
Kết quả thực hiện Giấy chứng nhận
Căn cứ pháp lý của TTHC
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC
  Nội dung Văn bản qui định  
1. Kim cương thô xuất khẩu không phải là kim cương xung đột (Thương nhân phải cam kết trong Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận KP)    
2. Có đăng ký kinh doanh    
3. Đã đăng ký hồ sơ thương nhân    
4. Chỉ được phép nhập khẩu, xuất khẩu kim cương thô với các nước thành viên của Quy chế Chứng nhận KP (Phụ lục I Thông tư liên tịch số 14/2009/TTLT-BCT-BTC và Điều 4 Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT-BCT-BTC)    
5. Các lô hàng kim cương thô chỉ được phép xuất khẩu tới nước thành viên khi có Giấy chứng nhận KP (Phụ lục II Thông tư liên tịch số 14/2009/TTLT-BCT-BTC) hợp lệ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp    
6. Các lô hàng kim cương thô nhập khẩu, xuất khẩu phải được vận chuyển trong các công-ten-nơ chống trộm cắp và dấu niêm phong không bị phá    
7. Tờ khai hải quan xuất khẩu đã hoàn thành thủ tục hải quan và vận tải đơn hoặc các chứng từ vận tải tương đương phải được nộp trong vòng mười lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành thủ tục hải quan cho lô hàng kim cương thô xuất khẩu trước đó đã được cấp Giấy chứng nhận KP    
Đánh giá tác động TTHC Không có thông tin
Truy cập

 
Chung nhan Tin Nhiem Mang

Cổng dịch vụ công Bộ Công Thương

54 Hai Bà Trưng - 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 0366287647 - Email:hotro@moit.gov.vn


© Bản quyền thuộc về Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số