THÔNG TIN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Cấp lại giấy phép sản xuất hóa chất DOC,DOC-PSF

Mức độ Mức độ 3
Cơ quan Công bố/Công khai Bộ Công thương
Mã thủ tục B-BCT-275142-TT
Cấp thực hiện Cấp bộ
Loại TTHC Không có thông tin
Lĩnh vực Hóa chất
Trình tự thực hiện
Tổ chức, cá nhân sản xuất hóa chất DOC, DOC-PSF lập 01 (một) bộ hồ sơ gửi (Cục Hóa chất) Bộ Công Thương.
- Trong thời gian 07 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục Hóa chất có trách nhiệm thẩm định hồ sơ và cấp Giấy phép. 
- Trường hợp không cấp lại Giấy phép, Cục Hóa chất phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.
 

 

Cách thức thực hiện
- Qua Bưu điện.
- Nộp trực tiếp tại Cục Hóa chất.
 
Thành phần hồ sơ
STTLoại giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
1 + Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép theo Mẫu 1 phụ lục Thông tư số 55/2014/TT-BCT.
2 + Bản chính Giấy phép đã được cấp bị sai sót hoặc phần bản chính còn lại có thể nhận dạng được của Giấy phép bị hư hỏng.
3 + Trường hợp Giấy phép bị mất hoặc bị thất lạc, tổ chức, cá nhân làm đơn đề nghị gửi cơ quan có thẩm quyền cấp phép.
Số bộ hồ sơ 01
Phí
Mô tảMức phí
Theo quy định của Bộ Tài chính
Lệ phí
Mô tảMức phí
Theo quy định của Bộ Tài chính
Mức giá
Không có thông tin
Thời hạn giải quyết 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện Tổ chức, cá nhân sản xuất hóa chất
Cơ quan thực hiện Cục Hóa chất
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Bộ Công Thương
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Không có thông tin
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp Không có thông tin
Kết quả thực hiện Cấp lại giấy phép sản xuất hóa chất DOC, DOC-PSF.
Căn cứ pháp lý của TTHC
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC
a) Điều kiện chung
- Có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
- Có văn bản cam kết sản xuất hóa chất DOC, DOC-PSF không vi phạm các nội dung quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 8 Nghị định 38/NĐ-CP.
- Có hệ thống xử lý chất thải bảo đảm xử lý chất thải đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường.
- Có phương tiện vận chuyển hóa chất từ cơ sở sản xuất đến nơi giao hàng phù hợp với loại hóa chất mà cơ sở sản xuất. Trường hợp không có phương tiện vận chuyển thì phải có hợp đồng với cơ sở có đủ năng lực thực hiện việc vận chuyển hóa chất.
- Có đủ các điều kiện về phòng, chống cháy nổ, bảo vệ môi trường, an toàn và vệ sinh lao động theo quy định của pháp luật có liên quan.
- Giám đốc hoặc Phó Giám đốc kỹ thuật của cơ sở sản xuất hóa chất DOC, DOC-PSF phải có trình độ từ đại học trở lên về chuyên ngành hóa chất. Đội ngũ quản lý, kỹ thuật, điều hành cơ sở hóa chất Bảng phải có trình độ chuyên môn về hóa chất.
- Người lao động trực tiếp tiếp xúc với hóa chất của cơ sở hóa chất DOC, DOC-PSF phải được đào tạo, huấn luyện về an toàn hóa chất.
b) Điều kiện riêng
- Giấy phép được cấp lại trong trường hợp bị mất, sai sót hoặc hư hỏng.
 

 

Đánh giá tác động TTHC Không có thông tin
Truy cập

 
Chung nhan Tin Nhiem Mang

Cổng dịch vụ công Bộ Công Thương

54 Hai Bà Trưng - 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 0366287647 - Email:hotro@moit.gov.vn


© Bản quyền thuộc về Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số