THÔNG TIN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Đăng ký thay đổi, bổ sung phạm vi chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước

Mức độ Mức độ 4
Cơ quan Công bố/Công khai Bộ Công thương
Mã thủ tục B-BCT-275132-TT
Cấp thực hiện Cấp bộ
Loại TTHC Không có thông tin
Lĩnh vực An toàn thực phẩm
Trình tự thực hiện

Bước 1: Cơ sở kiểm nghiệm đăng ký thay đổi, bổ sung phạm vi chỉ định nộp hồ sơ về Vụ Khoa học và Công nghệ.

Bước 2: Vụ Khoa học và Công nghệ xem xét cấp thay đổi, bổ sung phạm vi chỉ định cho cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm.

Cách thức thực hiện

Gửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Bộ Công Thương, 54 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội (theo quy trình một cửa).

Thành phần hồ sơ
Không có thông tin
Số bộ hồ sơ 01 bộ
Phí
Không có thông tin
Lệ phí
Không có thông tin
Mức giá
Không có thông tin
Thời hạn giải quyết 30 ngày làm việc (chưa bao gồm thời gian đánh giá cơ sở kiểm nghiệm) kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện Các cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm.
Cơ quan thực hiện Vụ Khoa học và công nghệ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Không có thông tin
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Không có thông tin
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp Không có thông tin
Kết quả thực hiện Quyết định chỉ định quy định tại Phụ lục 6 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT. Quyết định chỉ định có hiệu lực ba (03) năm kể từ ngày ký ban hành.
Căn cứ pháp lý của TTHC
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

 

Cơ sở kiểm nghiệm đã được chỉ định khi có thay đổi, bổ sung phạm vi chỉ định phải thực hiện việc đăng ký thay đổi, bổ sung gửi cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Đánh giá tác động TTHC Không có thông tin
Truy cập

 
Chung nhan Tin Nhiem Mang

Cổng dịch vụ công Bộ Công Thương

54 Hai Bà Trưng - 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02422205395 - Email:hotro@moit.gov.vn


© Bản quyền thuộc về Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số