THÔNG TIN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Cấp sửa đổi, bổ sung thông tin đăng ký ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử

Mức độ Mức độ 4
Cơ quan Công bố/Công khai Bộ Công thương
Mã thủ tục B-BCT-275075-TT
Cấp thực hiện Cấp bộ
Loại TTHC Không có thông tin
Lĩnh vực Thương mại điện tử
Trình tự thực hiện
Trường hợp có sự thay đổi một trong các thông tin liên quan tới ứng dụng đã được đăng ký tại khoản 1 Điều 16 Thông tư số 59/2015/TT-BCT, thương nhân, tổ chức phải thông báo về Bộ Công Thương trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày có sự thay đổi thông tin.
Bước 1: Việc thông báo được thực hiện trực tuyến qua tài khoản truy cập hệ thống đã được cấp hoặc bằng văn bản gửi trực tiếp qua đường bưu điện về Bộ Công Thương (Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số), kèm theo bản sao các giấy tờ, tài liệu chứng minh sự thay đổi (nếu có).
Bước 2: Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo đầy đủ, chính xác của thương nhân, tổ chức Bộ Công Thương tiến hành xem xét việc xác nhận hoặc không xác nhận thông tin sửa đổi, bổ sung và phản hồi lại cho thương nhân, tổ chức qua tài khoản truy cập hệ thống đã được cấp; trường hợp không xác nhận phải nêu lý do.
 
Cách thức thực hiện

Nộp trực tuyến trên Cổng thông tin quản lý hoạt động thương mại điện tử tại địa chỉ online.gov.vn, đồng thời nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện (đối với bản giấy). 

 

Thành phần hồ sơ
STTLoại giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
1 Giấy tờ, tài liệu chứng minh có sự thay đổi thông tin (nếu có)
Số bộ hồ sơ 01 bộ
Phí
Không có thông tin
Lệ phí
Không có thông tin
Mức giá
Không có thông tin
Thời hạn giải quyết

-       07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện Thương nhân, tổ chức sở hữu ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử có sự thay đổi về một trong các thông tin đã đăng ký tại khoản 1 Thông tư số 59/2015/TT-BCT
Cơ quan thực hiện Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Bộ Công Thương
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Không có thông tin
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp Không có thông tin
Kết quả thực hiện xác nhận thông tin sửa đổi, bổ sung
Căn cứ pháp lý của TTHC
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC
Thương nhân, tổ chức sở hữu ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử có sự thay đổi về một trong các thông tin đã đăng ký dưới đây: 
- Thay đổi tên, địa chỉ lưu trữ ứng dụng hoặc địa chỉ để tải ứng dụng;
- Thay đổi tên thương nhân, tổ chức;
- Thay đổi người đại diện thương nhân, người chịu trách nhiệm đối với website cung cấp dịch vụ;
- Thay đổi địa chỉ trụ sở giao dịch hoặc thông tin liên hệ;
- Thay đổi quy chế và điều kiện giao dịch trên website cung cấp dịch vụ;
- Thay đổi các điều khoản của hợp đồng cung cấp dịch vụ;
- Thay đổi hoặc bổ sung dịch vụ cung cấp trên website;
- Các thay đổi khác do Bộ Công Thương quy định.
 

 

Đánh giá tác động TTHC Không có thông tin
Truy cập

 
Chung nhan Tin Nhiem Mang

Cổng dịch vụ công Bộ Công Thương

54 Hai Bà Trưng - 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 0366287647 - Email:hotro@moit.gov.vn


© Bản quyền thuộc về Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số