THÔNG TIN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa

Mức độ Mức độ 3
Cơ quan Công bố/Công khai Bộ Công thương
Mã thủ tục B-BCT-275052-TT
Cấp thực hiện Cấp bộ
Loại TTHC Không có thông tin
Lĩnh vực Sở giao dịch hàng hóa
Trình tự thực hiện
Sở Giao dịch hàng hóa có trách nhiệm thực hiện thủ tục đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa trong trường hợp có thay đổi các nội dung của Giấy phép theo quy định tại Điều 11 Nghị định 51/2018/NĐ-CP.
- Sở Giao dịch hàng hóa nộp hồ sơ đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa trực tiếp hoặc theo đường bưu điện  đến Bộ Công Thương theo địa chỉ: 54 Hai Bà Trưng, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội hoặc qua mạng điện tử của Bộ Công Thương.;
- Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Công Thương quyết định việc sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa. Trong trường hợp không sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa, Bộ Công Thương thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do
 
Cách thức thực hiện

Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc qua mạng điện tử của Bộ Công Thương

 

Thành phần hồ sơ
STTLoại giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
1 - 01 văn bản đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa theo Mẫu số 02; ban hành kèm theo Nghị định 51/2018/NĐ-CP ngày 9/4/2018 Mẫu số 02.docx
2 - 01 bản sao Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa;
3 - Các tài liệu chứng minh yêu cầu sửa đổi, bổ sung.
Số bộ hồ sơ 01 bộ
Phí
Mô tảMức phí
Không
Lệ phí
Mô tảMức phí
Không
Mức giá
Không có thông tin
Thời hạn giải quyết

10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện Sở Giao dịch hàng hóa có nhu cầu sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa
Cơ quan thực hiện Vụ thị trường trong nước
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Không có thông tin
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Không có thông tin
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp Không có thông tin
Kết quả thực hiện Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa sửa đổi, bổ sung.
Căn cứ pháp lý của TTHC
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

Sở Giao dịch hàng hóa có sự thay đổi một trong các nội dung tại Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa theo quy định tại Điều 11 Nghị định 51/2018/NĐ-CP.

 

Đánh giá tác động TTHC Không có thông tin
Truy cập

 
Chung nhan Tin Nhiem Mang

Cổng dịch vụ công Bộ Công Thương

54 Hai Bà Trưng - 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02422205395 - Email:hotro@moit.gov.vn


© Bản quyền thuộc về Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số