THÔNG TIN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Cấp Giấy phép thành lập Sở giao dịch hàng hóa

Mức độ Mức độ 3
Cơ quan Công bố/Công khai Bộ Công thương
Mã thủ tục B-BCT-275051-TT
Cấp thực hiện Cấp bộ
Loại TTHC Không có thông tin
Lĩnh vực Sở giao dịch hàng hóa
Trình tự thực hiện
- Thương nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa trực tiếp hoặc theo đường bưu điện  đến Bộ Công Thương theo địa chỉ: 54 Hai Bà Trưng, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội hoặc qua mạng điện tử của Bộ Công Thương.
- Tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Bộ Công Thương tiếp nhận và kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ, Bộ Công Thương thông báo cho thương nhân sửa đổi, bổ sung hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Bộ Công Thương tiến hành thẩm tra hồ sơ;
- Thẩm tra hồ sơ: Sau khi nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Bộ Công Thương tiến hành thẩm tra hồ sơ và ra quyết định cấp hoặc không cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Trong trường hợp từ chối cấp Giấy phép, Bộ Công Thương có văn bản nêu rõ lý do gửi Sở Giao dịch hàng hóa.
 

 

Cách thức thực hiện

Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc qua mạng điện tử của Bộ Công Thương;  

 

Thành phần hồ sơ
STTLoại giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
1 - 01 văn bản đề nghị thành lập Sở Giao dịch hàng hóa theo Mẫu số 01; ban hành kèm theo Nghị định số 51/2018/NĐ-CP ngày 09/4/2018 Mẫu số 01.docx
2 - 01 bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
3 - 01 bản giải trình kinh tế kỹ thuật với các nội dung về mục tiêu, trụ sở hoạt động, cơ sở vật chất, hệ thống công nghệ thông tin kèm các tài liệu chứng minh;
4 - 01 bản Dự thảo Điều lệ hoạt động của Sở Giao dịch hàng hóa với các nội dung theo quy định tại Điều 14 Nghị định 51/2018/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2006/NĐ-CP kèm 01 Biên bản thông qua Dự thảo Điều lệ do người đại diện theo pháp luật của Sở Giao dịch hàng hóa ký..
Số bộ hồ sơ 01 bộ
Phí
Mô tảMức phí
Theo Thông tư 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính 200.000 đồng
Lệ phí
Không có thông tin
Mức giá
Không có thông tin
Thời hạn giải quyết 45 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện - Doanh nghiệp
Cơ quan thực hiện Vụ thị trường trong nước
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Không có thông tin
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Không có thông tin
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp Không có thông tin
Kết quả thực hiện Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa.
Căn cứ pháp lý của TTHC
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC
Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện sau:
- Vốn điều lệ từ một trăm năm mươi (150) tỷ đồng trở lên;
- Có hệ thống công nghệ thông tin đáp ứng các yêu cầu về giải pháp công nghệ và kỹ thuật trong hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa, cụ thể:
+ Hệ thống máy chủ hoạt động ổn định và có tối thiểu một máy chủ dự phòng luôn ở trạng thái sẵn sàng trong trường hợp hệ thống chính xảy ra sự cố;
+ Hệ thống máy chủ đảm bảo sao lưu dữ liệu của các ứng dụng nghiệp vụ, dữ liệu giao dịch, đảm bảo khôi phục thông tin dữ liệu trong trường hợp phát sinh sự cố;
+ Phần mềm ứng dụng phải thực hiện các yêu cầu về quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật;
+ Hệ thống phần mềm phải có chức năng nhật ký thao tác để lưu vết mọi giao dịch hàng hóa, thanh toán, giao nhận trong quy trình nghiệp vụ tối thiểu trong thời gian 05 năm;
+ Hệ thống công nghệ thông tin đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật về an toàn thông tin mạng, nếu có”.
- Điều lệ hoạt động không trái với các quy định của 51/2018/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2006/NĐ-CP.
 

 

Đánh giá tác động TTHC Không có thông tin
Truy cập

 
Chung nhan Tin Nhiem Mang

Cổng dịch vụ công Bộ Công Thương

54 Hai Bà Trưng - 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 0366287647 - Email:hotro@moit.gov.vn


© Bản quyền thuộc về Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số