THÔNG TIN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Cấp Quyết định chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp

Mức độ Mức độ 4
Cơ quan Công bố/Công khai Bộ Công thương
Mã thủ tục B-BCT-254578-TT
Cấp thực hiện Cấp bộ
Loại TTHC Không có thông tin
Lĩnh vực Khoa học, công nghệ
Trình tự thực hiện

1. Tổ chức đánh giá sự phù hợp có nhu cầu tham gia hoạt động thử nghiệm, giám định, kiểm định, chứng nhận chất lượng đối với sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 trong lĩnh vực cụ thể phải lập 01 bộ hồ sơ đăng ký và gửi về Vụ Khoa học và Công nghệ - Bộ Công Thương.

2. Trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện, tổ chức chứng nhận phải nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký (trong đó các tài liệu quy định tại các điểm b và điểm h khoản 3 Điều 15 Thông tư số 48/2011/TT-BCT là các bản sao có chứng thực)

 

Cách thức thực hiện

+       Qua Bưu điện

+       Nộp trực tiếp tại văn thư Bộ Công Thương

+       Nộp qua mạng điện tử theo địa chỉ do Bộ Công Thương thông báo trên trang thông tin điện tử.

Thành phần hồ sơ
STTLoại giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
1 Giấy đăng ký chỉ định đánh giá sự phù hợp Mẫu 1.docx
2 Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm, giám định, kiểm định, chứng nhận
3 Danh sách thử nghiệm viên, giám định viên, kiểm định viên, chuyên gia đánh giá đáp ứng yêu cầu quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 6; khoản 2, khoản 3 Điều 10; khoản 2, khoản 3 Điều 14; khoản 2, khoản 3 Điều 18 của Nghị định số 107/2016/NĐ-CP, theo quy định tại Mẫu 2 Phụ lục kèm theo Mẫu 2.docx
4 Danh mục tài liệu kỹ thuật, tiêu chuẩn và quy trình thử nghiệm, giám định, kiểm định, chứng nhận tương ứng với sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 đăng ký chỉ định theo quy định tại Mẫu 3 Phụ lục kèm theo Mẫu 3.docx
5 Mẫu Phiếu kết quả thử nghiệm, Chứng thư giám định, Giấy chứng nhận kiểm định, Giấy chứng nhận
6 Chứng chỉ công nhận năng lực thử nghiệm, giám định, kiểm định, chứng nhận do tổ chức công nhận cấp (nếu có);
7 Kết quả hoạt động thử nghiệm, giám định, kiểm định, chứng nhận đã thực hiện trong lĩnh vực đăng ký của một năm gần nhất (nếu có).
Số bộ hồ sơ 01
Phí
Không có thông tin
Lệ phí
Không có thông tin
Mức giá
Không có thông tin
Thời hạn giải quyết

a) Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký, nếu có hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ theo quy định, Bộ Công Thương thông báo bằng văn bản để tổ chức đánh giá sự phù hợp biết,

b) Đối với các Tổ chức đánh giá sự phù hợp đã được cấp chứng chỉ công nhận năng lực do Tổ chức công nhận cấp.

Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

c) Đối với các Tổ chức đánh giá sự phù hợp chưa được cấp chứng chỉ công nhận năng lực.

Trong vòng 02 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Công Thương gửi xin ý kiến chuyên gia chuyên ngành về hồ sơ đăng ký. Thời gian giải quyết là 20 ngày làm việc kể từ ngày có đầy đủ các ý kiến của các chuyên gia chuyên ngành.

Đối tượng thực hiện Tổ chức đánh giá sự phù hợp
Cơ quan thực hiện Vụ Khoa học công nghệ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Bộ Công Thương
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Không có thông tin
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp Không có thông tin
Kết quả thực hiện Quyết định chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp.
Căn cứ pháp lý của TTHC
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

Điều kiện chung: Tổ chức đánh giá sự phù hợp đối với sản phẩm, hàng hóa nhóm 2.

Điều kiện riêng: Đáp ứng yêu cầu quy định tại Điều 5, Điều 9, Điều 13, Điều 17 theo quy định của Nghị định số 107/2016/NĐ-CP.e

Đánh giá tác động TTHC Không có thông tin
Truy cập

 
Chung nhan Tin Nhiem Mang

Cổng dịch vụ công Bộ Công Thương

54 Hai Bà Trưng - 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 0366287647 - Email:hotro@moit.gov.vn


© Bản quyền thuộc về Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số