THÔNG TIN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Sửa đổi, bổ sung thông tin đã đăng ký website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử

Mức độ Mức độ 4
Cơ quan Công bố/Công khai Bộ Công thương
Mã thủ tục B-BCT-275004-TT
Cấp thực hiện Cấp bộ
Loại TTHC Không có thông tin
Lĩnh vực Thương mại điện tử
Trình tự thực hiện
Trường hợp có sự thay đổi một trong những thông tin liên quan tới website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử đã được đăng ký tại Khoản 1 Điều 56 Nghị định số 52/2013/NĐ-CP, thương nhân, tổ chức phải thông báo về Bộ Công Thương sau 7 ngày làm việc kể từ ngày có sự thay đổi thông tin.
Bước 1: Việc thông báo được thực hiện trực tuyến qua tài khoản truy cập hệ thống đã được cấp hoặc bằng văn bản gửi trực tiếp qua đường bưu điện về Bộ Công Thương (Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số), kèm theo bản sao các giấy tờ, tài liệu chứng minh sự thay đổi (nếu có).
Bước 2: Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo đầy đủ, chính xác của thương nhân, tổ chức Bộ Công Thương tiến hành xem xét việc xác nhận hoặc không xác nhận thông tin sửa đổi, bổ sung và phản hồi lại cho thương nhân, tổ chức qua tài khoản truy cập hệ thống đã được cấp; trường hợp không xác nhận phải nêu lý do.
 

 

Cách thức thực hiện
Nộp trực tuyến trên Cổng thông tin quản lý hoạt động thương mại điện tử tại địa chỉ online.gov.vn, đồng thời nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện (đối với bản giấy). 

 

Thành phần hồ sơ
STTLoại giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
1 Bản sao các giấy tờ, tài liệu chứng minh sự thay đổi.
Số bộ hồ sơ 01 bộ
Phí
Không có thông tin
Lệ phí
Không có thông tin
Mức giá
Không có thông tin
Thời hạn giải quyết Phản hồi về hồ sơ sửa đổi bổ sung thông tin đăng ký: 7 ngày làm việc.
Đối tượng thực hiện thương nhân hoặc tổ chức sở hữu website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử đã hoàn thành thủ tục hồ sơ đăng ký website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử và có sự thay đổi về thông tin đã đăng ký quy định tại khoản 1 Điều 56 Nghị định số 52/2013/NĐ-CP
Cơ quan thực hiện Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Bộ Công Thương
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Không có thông tin
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp Không có thông tin
Kết quả thực hiện Công bố công khai các thông tin đã được chỉnh sửa theo đề nghị của thương nhân, tổ chức trên Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử Danh sách các website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử đã đăng ký theo quy định, bao gồm các thông tin sau: - Tên website thương mại điện tử và loại hình website theo thông báo hoặc đăng ký với Bộ Công Thương; - Tên và thông tin liên hệ của thương nhân, tổ chức, cá nhân sở hữu website thương mại điện tử; - Số đăng ký kinh doanh của thương nhân, số quyết định thành lập của tổ chức hoặc mã số thuế cá nhân của cá nhân sở hữu website thương mại điện tử.
Căn cứ pháp lý của TTHC
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC
 
Thương nhân, tổ chức thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử có sự thay đổi thông tin đăng ký như sau:
- Thay đổi tên thương nhân, tổ chức;
- Thay đổi người chịu trách nhiệm đối với website cung cấp dịch vụ;
- Thay đổi địa chỉ trụ sở giao dịch hoặc thông tin liên hệ;
- Thay đổi tên miền;
- Thay đổi quy chế và điều kiện giao dịch trên website cung cấp dịch vụ;
- Thay đổi các điều khoản của hợp đồng cung cấp dịch vụ;
- Thay đổi hoặc bổ sung dịch vụ cung cấp trên website;
- Các thay đổi khác do Bộ Công Thương quy định.
 

 

Đánh giá tác động TTHC Không có thông tin
Truy cập

 
Chung nhan Tin Nhiem Mang

Cổng dịch vụ công Bộ Công Thương

54 Hai Bà Trưng - 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02422205395 - Email:hotro@moit.gov.vn


© Bản quyền thuộc về Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số