THÔNG TIN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Thông báo thay đổi đăng ký Nhượng quyền thương mại từ nước ngoài vào Việt Nam

Mức độ Mức độ 3
Cơ quan Công bố/Công khai Bộ Công thương
Mã thủ tục B-BCT-254571-TT
Cấp thực hiện Không có thông tin
Loại TTHC Không có thông tin
Lĩnh vực Dịch vụ thương mại
Trình tự thực hiện

- Khi có thay đổi về thông tin đã đăng ký tại Phần A Bản giới thiệu về nhượng quyền thương mại tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 09/2006/TT-BTM và thông tin tại Khoản 3 Điều 19 của Nghị định số 35/2006/NĐ-CP, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày có thay đổi, thương nhân phải thông báo cho Bộ Công Thương về những thay đổi đó (theo mẫu TB-5 tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 09/2006/TT-BTM) và gửi kèm tài liệu liên quan về những thay đổi đó.

- Bộ Công Thương đăng ký bổ sung tài liệu vào hồ sơ đã đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại của thương nhân.

Cách thức thực hiện
Qua Bưu điệnTrụ sở cơ quan hành chính
Thành phần hồ sơ
Không có thông tin
Số bộ hồ sơ 01 văn bản
Phí
Mô tảMức phí
Thương nhân nộp lệ phí thay đổi thông tin đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại theo quy định của Bộ Tài chính (Quyết định số 106/2008/QĐ-BTC ngày 17 tháng 11 năm 2008) 0
Lệ phí
Không có thông tin
Mức giá
Không có thông tin
Thời hạn giải quyết 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện Tất cả
Cơ quan thực hiện Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Bộ Công Thương
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Không có thông tin
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp Không có thông tin
Kết quả thực hiện Bộ Công Thương bổ sung tài liệu vào hồ sơ đã đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại của thương nhân
Căn cứ pháp lý của TTHC
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

Không

 

Đánh giá tác động TTHC Không có thông tin
Truy cập

 
Chung nhan Tin Nhiem Mang

Cổng dịch vụ công Bộ Công Thương

54 Hai Bà Trưng - 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02422205395 - Email:hotro@moit.gov.vn


© Bản quyền thuộc về Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số