12
#Mã sốTên thủ tục hành chínhMức độCơ quan thực hiệnLĩnh vựcTruy cập
1 B-BCT-275120-TT Cấp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận 4Vụ Khoa học công nghệTiêu chuẩn đo lường chất lượng
2 B-BCT-275126-TT Cấp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động kiểm định 3Cục Kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệpTiêu chuẩn đo lường chất lượng
3 B-BCT-275123-TT Cấp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm 4Vụ Khoa học và công nghệTiêu chuẩn đo lường chất lượng
4 B-BCT-275119-TT Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận 4Vụ Khoa học công nghệTiêu chuẩn đo lường chất lượng
5 B-BCT-275125-TT Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động kiểm định 3Cục Kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệpTiêu chuẩn đo lường chất lượng
6 B-BCT-275122-TT Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm 4Vụ Khoa học và công nghệTiêu chuẩn đo lường chất lượng
7 B-BCT-275121-TT Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận 4Vụ Khoa học và công nghệTiêu chuẩn đo lường chất lượng
8 B-BCT-275127-TT Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động kiểm định 3Cục Kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệpTiêu chuẩn đo lường chất lượng
9 B-BCT-275124-TT Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm 4Vụ Khoa học và công nghệTiêu chuẩn đo lường chất lượng
10 B-BCT-275117-TT Thủ tục cấp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giám định 4Vụ Khoa học và công nghệTiêu chuẩn đo lường chất lượng
11 B-BCT-275116-TT Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giám định 4Vụ Khoa học và công nghệTiêu chuẩn đo lường chất lượng
12 B-BCT-275118-TT Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giám định 4Vụ Khoa học- Công nghệTiêu chuẩn đo lường chất lượng
 
Chung nhan Tin Nhiem Mang

Cổng dịch vụ công Bộ Công Thương

54 Hai Bà Trưng - 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02422205395 - Email:hotro@moit.gov.vn


© Bản quyền thuộc về Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số