TỔNG HỢP TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG
TỔ CHỨC THEO NGÀNH DỌC 
Kỳ báo cáo: Năm 2021
(Từ ngày 15/12/2020 đến ngày 14/12/2021)
Đơn vị tính: Số hồ sơ TTHC.
STT Lĩnh vực  giải quyết Số lượng hồ sơ tiếp nhận Số lượng hồ sơ đã giải quyết Số lượng hồ sơ đang giải quyết Đánh giá chất lượng giải quyết TTHC
Tổng số Trong kỳ Từ kỳ trước Tổng số Trước hạn Đúng hạn Quá hạn Tổng số Trong hạn Quá hạn Rất tốt Tốt Khá Kém
Trực tuyến Trực tiếp, dịch vụ bưu chính
  TỔNG CỘNG 1.335.328 1.329.256 5.896 176 1.333.743 138 1.333.605 0 1.585 1.585 0 100%      
  Tổng hợp tình hình, kết quả giải quyết TTHC tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc 1.335.328 1.329.256 5.896 176 1.333.743 138 1.333.605 0 1.585 1.585 0 100%      
1 Dầu khí 54 0 54 0 51 0 51 0 3 3 0 X      
2 Sở giao dịch hàng hóa 4 0 4   4   4   0     X      
3 Công nghiệp địa phương 310 0 310 0 310 0 310 0 0 0 0 X      
4 Công nghiệp tiêu dùng 90 0 90 0 85 0 85 0 5 5 0 X      
5 Điện 560 513 40 7 478 0 478 0 82 82 0 X      
6 Phòng vệ thương mại 79 2 77 0 70 0 70 0 9 9 0 X      
7 Xúc tiến thương mại 2.898 643 2.222 33 2.509   2.509   389 389   X      
8 Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ 180 0 180 0 180 0 180 0 0   0 X      
9 Kinh doanh khí 17 0 14 3 15 0 15 0 2 2 0 X      
10 Tiêu chuẩn đo lường chất lượng 57 3 42 12 44 0 44 0 13 13 0 X      
11 An toàn vệ sinh lao động 8   7 1 8   8   0 0 0 X      
12 Thương mại điện tử 10.753 10.753 0 0 9.842 0 9.842 0 911 911 0 X      
13 An toàn thực phẩm 29 0 28 1 29 0 29 0 0 0 0 X      
14 Xuất nhập khẩu 1.235.796 1.234.676 1.120 0 1.235.796 0 1.235.796 0 0 0 0 X      
15 An toàn đập, hồ chứa thuỷ điện 28   28 0 8   8   20 20   X      
16 Hóa chất 82.510 82.036 414 60 82.482   82.482   28 28   X      
17 Thương mại quốc tế 27 0 27 0 25 0 25 0 2 2 0 X      
18 Năng lượng 1.158 503 655 0 1.158 0 1.158 0 0 0 0 X      
19 Lưu thông hàng hóa trong nước 287   251 36 236   236   51 51   X      
20 Quản lý Cạnh tranh 419 126 273 20 381 138 243   38 38 0 X      
21 Công nghiệp nặng 64 1 60 3 32 0 32 0 32 32 0 X      
 
Chung nhan Tin Nhiem Mang

Cổng dịch vụ công Bộ Công Thương

54 Hai Bà Trưng - 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 0366287647 - Email:hotro@moit.gov.vn


© Bản quyền thuộc về Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số