ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG

(Số lượng hồ giải quyết đúng hạn, chất lượng giải quyết đảm bảo quy định của VBQPPL)

STT

Lĩnh vực, công việc giải quyết

Số hồ sơ nhận giải quyết

Kết quả giải quyết

Đánh giá chất lượng giải quyết TTHC

 

Tổng số

Số hồ sơ đã giải quyết

Số hồ sơ đang giải quyết

Rất tốt

Tốt

Khá

Kém

Tổng số

Trả đúng thời hạn

Trả quá hạn

Tổng số

Chưa đến hạn

Quá hạn

(1)

(2)

(3)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

 

BỘ CÔNG THƯƠNG

1,021,312

1,019,305

1,019,305

0

2,007

2,007

0

100%

 

 

 

I

Cục Điều tiết điện lực

567

532

532

00

35

35

00

X

 

 

 

II

Cục Điện lực Năng lượng

tái tạo

572

39

39

00

533

533

00

X

 

 

 

III

Cục xuất nhập khẩu

940831

940831

940831

00

00

00

00

X

 

 

 

IV

Vụ Dầu khí Than

12

11

11

00

01

01

00

X

 

 

 

V

Cục Xúc tiến thương mại

2321

1977

1977

00

344

344

00

X

 

 

 

VI

Cục Phòng vệ thương mại

85

44

44

00

41

41

00

X

 

 

 

VII

Cục Kỹ thuật an toàn

Môi trường công nghiệp

451

423

423

00

28

28

00

X

 

 

 

VIII

Cục Thương mại điện tử Kinh tế số

6830

5939

5939

00

891

891

00

X

 

 

 

IX

Cục Công Thương địa phương

226

226

226

00

00

00

00

X

 

 

 

X

Vụ Khoa học Công nghệ

59

56

56

00

03

03

00

X

 

 

 

XI

Cục Hóa Chất

67415

67376

67376

00

39

39

00

X

 

 

 

XII

Vụ Kế hoạch

27

27

27

00

00

00

00

X

 

 

 

XIII

Vụ Thị trường trong nước

295

280

280

00

15

15

00

X

 

 

 

XIV

Cục Cạnh tranh Bảo vệ người tiêu dùng

482

445

445

00

37

37

00

X

 

 

 

XV

Vụ Tiết kiệm năng lượng Phát triển bền vững

951

951

951

00

00

00

00

X

 

 

 

XVI

Cục Công Nghiệp

173

148

148

00

25

25

00

X

 

 

 

XVII

Văn phòng Bộ

15

00

00

00

15

15

00

X

 

 

 

 

 

Cổng dịch vụ công Bộ Công Thương

54 Hai Bà Trưng - 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Hỗ trợ kỹ thuật: (024) 2220 5395 - Email:hotro@moit.gov.vn


© Bản quyền thuộc về Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số