THÔNG TIN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Cấp Văn bản chấp thuận cho thương nhân tham gia thí điểm tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong ASEAN

Mức độ Mức độ 4
Cơ quan Công bố/Công khai Bộ Công thương
Mã thủ tục BCT-275333
Cấp thực hiện Cấp bộ
Loại TTHC Không có thông tin
Lĩnh vực Xuất nhập khẩu
Trình tự thực hiện
Bước 1: Thương nhân đáp ứng đầy đủ các tiêu chí quy định tại Điều 4 Thông tư số 28/2015/TT-BCT ngày 20/8/2015 (được sửa đổi tại Thông tư số 27/2017/TT-BCT ngày 06/12/2017 của Bộ Công Thương) có nhu cầu tham gia chương trình thí điểm tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa gửi 01 bộ hồ sơ đăng ký qua đường bưu điện đến Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương (Địa chỉ: số 54 Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) hoặc đăng ký qua mạng Internet tại địa chỉ www.ecosys.gov.vn 
Bước 2: Chuyên viên Cục Xuất nhập khẩu tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và và thông báo cho thương nhân một trong các nội dung sau:
- Kiểm tra cơ sở sản xuất của thương nhân đăng ký: Trường hợp hồ sơ đầy đủ, đúng quy định, trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận bộ hồ sơ của thương nhân, Cục Xuất nhập khẩu tiến hành kiểm tra hoặc Bộ Công Thương ủy quyền cho Sở Công Thương hoặc Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế được Bộ Công Thương ủy quyền cấp C/O mẫu D nơi thương nhân đặt cơ sở sản xuất kiểm tra thực tế năng lực sản xuất của thương nhân;
- Yêu cầu bổ sung hồ sơ: Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, đúng quy định, trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của thương nhân, Cục Xuất nhập khẩu có văn bản thông báo thương nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.
Bước 3: Chuyên viên Cục Xuất nhập khẩu trình Lãnh đạo Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương có thẩm quyền ký Văn bản chấp thuận tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa cho thương nhân hoặc văn bản nêu rõ lý do trong trường hợp từ chối cấp Văn bản chấp thuận này. 
Bước 4: Lãnh đạo Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương ký Văn bản chấp thuận tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa cho thương nhân hoặc ký văn bản nêu rõ lý do trong trường hợp từ chối cấp Văn bản chấp thuận này.
Bước 5: Chuyên viên Cục Xuất nhập khẩu phát hành Văn bản chấp thuận tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa hoặc văn bản nêu rõ lý do trong trường hợp từ chối cấp Văn bản chấp thuận này qua đường bưu điện cho thương nhân. 
 
Cách thức thực hiện
- Internet;
- Bưu điện.
 
Thành phần hồ sơ
STTLoại giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
1 1. Hồ sơ đề nghị cấp Văn bản chấp thuận tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa bao gồm: - Đơn đề nghị tham gia thí điểm tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong ASEAN (theo mẫu tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 28/2015/TT-BCT), trong đó ghi cụ thể mặt hàng đăng ký tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa: 01 bản chính; PL I .docx
2 - Đăng ký tên và mẫu chữ ký của người đại diện hợp pháp của thương nhân hoặc người được ủy quyền đã được cấp chứng nhận hoặc chứng chỉ đào tạo về xuất xứ hàng hóa (nộp kèm 1 bản sao có xác nhận và đóng dấu sao y bản chính của thương nhân), ký trên hóa đơn thương mại có nội dung khai báo xuất xứ (không quá 3 người) (theo mẫu tại Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư số 28/2015/TT-BCT): 01 bản chính; PL V.docx
3 - Chứng nhận hoặc chứng chỉ về xuất xứ hàng hóa do đơn vị đào tạo được Bộ Công Thương chỉ định hoặc do Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương cấp cho người đại diện hợp pháp của thương nhân hoặc người được ủy quyền ký trên hóa đơn thương mại có nội dung khai báo xuất xứ: 01 bản sao (có xác nhận và đóng dấu sao y bản chính của thương nhân);
4 - Bản báo cáo năng lực sản xuất, cơ sở sản xuất đối với từng mặt hàng đăng ký tự chứng nhận xuất xứ (theo mẫu tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 28/2015/TT-BCT): 01 bản chính; PL II .docx
5 - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư: 01 bản sao (có xác nhận và đóng dấu sao y bản chính của thương nhân).
6 - Báo cáo tình hình phát hành hóa đơn thương mại có nội dung khai báo xuất xứ (theo mẫu tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư số 28/2015/TT-BCT ngày 20/8/2015); PL IV .docx
Số bộ hồ sơ 01 bộ
Phí
Không có thông tin
Lệ phí
Không có thông tin
Mức giá
Không có thông tin
Thời hạn giải quyết 5 ngày làm việc, kể từ ngày Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương nhận được kết quả kiểm tra cơ sở sản xuất của thương nhân phù hợp theo quy định.
Đối tượng thực hiện - Cá nhân;Tổ chức
Cơ quan thực hiện Cục Xuất nhập khẩu
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Bộ Công Thương
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Không có thông tin
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp - Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số
Kết quả thực hiện Văn bản chấp thuận việc thay đổi hoặc văn bản từ chối.
Căn cứ pháp lý của TTHC
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC Không có thông tin
Đánh giá tác động TTHC Không có thông tin
Truy cập

 

Cổng dịch vụ công Bộ Công Thương

54 Hai Bà Trưng - 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Hỗ trợ kỹ thuật: (024) 2220 5395 - Email:hotro@moit.gov.vn


© Bản quyền thuộc về Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số