THÔNG TIN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Phê duyệt điều chỉnh chương trình xúc tiến thương mại quốc gia

Mức độ Mức độ 2
Cơ quan Công bố/Công khai Bộ Công thương
Mã thủ tục B-BCT-254672-TT
Cấp thực hiện Không có thông tin
Loại TTHC Không có thông tin
Lĩnh vực Xúc tiến thương mại
Trình tự thực hiện
- Đơn vị chủ trì chương trình gửi văn bản yêu cầu điều chỉnh Chương trình tới Cục Xúc tiến thương mại (Ban Ban Quản lý Chương trình XTTM quốc gia) – 20 Lý Thường Kiệt, Hà Nội. (Trường hợp có điều chỉnh, thay đổi nội dung hoặc chấm dứt thực hiện đề án đã được phê duyệt, các Đơn vị chủ trì phải có văn bản giải thích rõ lý do và kiến nghị phương án điều chỉnh gửi Ban Quản lý Chương trình).
- Ban Quản lý Chương trình XTTM quốc gia xét thấy cần thay đổi nội dung đề án cho phù hợp với yêu cầu và tình hình cụ thể, trên cơ sở văn bản đề nghị của Đơn vị chủ trì, Ban Quản lý Chương trình trình Lãnh đạo xem xét quyết định: 
a. Trình Lãnh đạo Ban Quản lý trong trường hợp thay đổi thời gian và địa điểm,
b. Trình Bộ trưởng Bộ Công Thương trong trường hợp thay đổi các nội dung khác
- Ban Quản lý Chương trình XTTM quốc gia dự thảo văn bản trả lời đơn vị chủ trì trình Lãnh đạo Ban Quản lý Chương trình/Bộ trưởng Bộ Công Thương.
- Ban Quản lý Chương trình XTTM quốc gia gửi văn bản (chấp thuận hoặc không chấp thuận) đã được Lãnh đạo Ban Quản lý Chương trình/Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt cho Đơn vị chủ trì. 
 

 

Cách thức thực hiện
Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.
Thành phần hồ sơ
Không có thông tin
Số bộ hồ sơ 01
Phí
Không có thông tin
Lệ phí
Không có thông tin
Mức giá
Không có thông tin
Thời hạn giải quyết Từ 10 - 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện Tổ chức
Cơ quan thực hiện Cục Xúc tiến thương mại (Ban Quản lý Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia)
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Bộ Công Thương
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Không có thông tin
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp Không có thông tin
Kết quả thực hiện Văn bản chấp thuận
Căn cứ pháp lý của TTHC
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC
Không
Đánh giá tác động TTHC Không có thông tin
Truy cập

 

Cổng dịch vụ công Bộ Công Thương

54 Hai Bà Trưng - 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Hỗ trợ kỹ thuật: (024) 2220 5395 - Email:hotro@moit.gov.vn


© Bản quyền thuộc về Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số