THÔNG TIN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Phê duyệt chương trình xúc tiến thương mại quốc gia

Mức độ Mức độ 2
Cơ quan Công bố/Công khai Bộ Công thương
Mã thủ tục B-BCT-254665-TT
Cấp thực hiện Không có thông tin
Loại TTHC Không có thông tin
Lĩnh vực Xúc tiến thương mại
Trình tự thực hiện
- Hàng năm, trước ngày 15 tháng 5 của năm trước năm kế hoạch, các đơn vị chủ trì chương trình nộp hồ sơ đề xuất chương trình trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Cục Xúc tiến thương mại (Ban Quản lý Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia) – 20 Lý Thường Kiệt, Hà Nội;
- Ban Quản lý Chương trình XTTM quốc gia kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ trong vòng 10 - 15 ngày làm việc. Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu, thông báo bằng văn bản hoặc điện thoại tùy từng trường cụ thể cho đơn vị chủ trì để hoàn chỉnh hồ sơ.
- Ban Quản lý Chương trình XTTM quốc gia đánh giá nội dung các đề án căn cứ vào tiêu chí lựa chọn đề án XTTMQG tại Quyết định 0912/QĐ-BCT ngày 01/3/2011.
- Ban Quản lý Chương trình XTTM quốc gia tổng hợp các đề xuất và gửi Hội đồng thẩm định Chương trình XTTM quốc gia (do Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan có liên quan thành lập, dưới đây gọi tắt là Hội đồng thẩm định) để thẩm định hồ sơ.
- Ban Quản lý Chương trình XTTM quốc gia tổng hợp kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định.
- Ban Quản lý Chương trình XTTM quốc gia trình Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt đề án XTTM quốc gia.
- Ban Quản lý Chương trình XTTM quốc gia phát hành Quyết định phê duyệt đề án XTTM quốc gia của Bộ trưởng Bộ Công Thương đến các đơn vị chủ trì, các cơ quan liên quan.
 

 

Cách thức thực hiện
Qua Bưu điệnTrụ sở cơ quan hành chính
Thành phần hồ sơ
Không có thông tin
Số bộ hồ sơ 02
Phí
Không có thông tin
Lệ phí
Không có thông tin
Mức giá
Không có thông tin
Thời hạn giải quyết Bộ trưởng Bộ Công Thương ra quyết định phê duyệt sau khi được Quốc hội phê duyệt và Bộ Tài chính thông báo dự toán chi ngân sách nhà nước cho Chương trình
Đối tượng thực hiện Tổ chức
Cơ quan thực hiện Cục Xúc tiến thương mại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Bộ Công Thương
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Không có thông tin
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp Không có thông tin
Kết quả thực hiện Quyết định hành chính
Căn cứ pháp lý của TTHC
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC
Không
Đánh giá tác động TTHC Không có thông tin
Truy cập

 

Cổng dịch vụ công Bộ Công Thương

54 Hai Bà Trưng - 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Hỗ trợ kỹ thuật: (024) 2220 5395 - Email:hotro@moit.gov.vn


© Bản quyền thuộc về Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số